http://www.600okd.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ

                                                                                              

รหัสที่ใช้กับโปรแกรม จะมีอยู่ 3 อย่างคือ                                                                                              

สมาชิกใหม่ที่เข้าระบบโปรแกรมครั้งแรก

1 คือ รหัสสมาชิกมี 7 ตัว ที่โปรแกรมส่งไปให้ทาง SMS

2 คือ รหัสผ่าน จะเป็นภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลข 

3 คือ รหัสความปลอดภัย เป็นตัวเลข 6 ตัวขึ้นไป เราเป็นคนตั้งด้วยตัวเอง

เข้าใช้งานได้ที่เว็บ www.601okd.com

เรียนรู้ได้ที่นี่ครับ  http://goo.gl/Dco1Gb

view
view