http://www.600okd.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ

ทำไมเติมเงินแล้วไม่ได้ส่วนลด

ตอบ ใน 1 เดือน จะมี 1 ครั้งที่เติมเงินแล้วไม่ได้
ส่วนลด เพราะนำเงินไปแบ่งจ่ายแผน 31 ชั้นลึก
ตามที่ผู้นำโหวตเสียงขอมาครับ เป็นการเติมเงิน
เพื่อรับสิทธิ์รับส่วนแบ่ง 31 ชั้นลึก
คนที่อยู่แผนแบบที่ 3 ก็ได้ส่วนแบ่งด้วยจากลูกที่
เติมเงินเพื่อเพื่อรับสิทธิ์ 31 ชั้นครับ
ลองดูแผนข้อที่ 11 ครับที่เราเพิ่มแผนเข้ามาครับ

http://goo.gl/TDCg0T

view
view